Antygeny

0
313

W niniejszym artykule wyjaśniamy czym są antygeny. Szczególnie skupiamy się na samym pojęciu antygen wyjaśniając jak ten termin można rozumieć. Ponadto, krótko przedstawiamy podstawową charakterystykę oraz prostą klasyfikację antygenów.

Pojęcie antygen

Antygeny zwane także generatorami przeciwciał (w języku angielskim antibody generator) to substancja, która wykazuje immunogenność. Pojęcie antygenu uchodzi za dosyć szerokie i może być różnie używane w zależności od kontekstu. Mówiąc o antygenach można odnosić się do całych komórek bakteryjnych lub tylko do białek na powierzchni komórki.

Antygen to termin, który powstawał i ewoluował równolegle z pojęciem przeciwciało. Szacuje się, że funkcjonuje mniej więcej od 1899 roku, natomiast dopiero torchę później takie nazewnictwo w pełni się upowszechniło.

Krótka charakterystyka oraz najprostsza klasyfikacja antygenów

Antygeny są złożone z polisacharydów, peptydów oraz z białek. Funkcje antygenu mogą spełniać różne części wirusów lub bakterii. Może to być na przykład ściana komórkowa, otoczka lub białko powierzchniowe. Antygen na swojej powierzchni zawiera epitop oraz determinantę antygenową. Przeciwciała oddziałowują wraz z epitoami poprzez miejsca wiążące antygen (paratop). Celem tego procesu jest wywołanie reakcji autoimmunologicznej.

Jest znanych kilka różnych klasyfikacji antygenów. Najbardziej podstawowym jest podział antygenów ze względu na sposób aktywacji układu odpornościowego. Wyróżnia się tutaj immunogenny, które charakteryzują się immunogennością i antygenowością oraz hapteny, które są małymi cząsteczkami wykazującymi antygenowości i są niezdolne do samodzielnego wywołania odpowiedzi odpornościowej.