Szkolenia z pierwszej pomocy i specjalistyczny sprzęt w miejscu pracy

0
480

Zakłada się, że na uratowanie życia poszkodowanego mamy maksymalnie 10 minut, zanim nastąpią nieodwracalne zmiany w organizmie i w wielu przypadkach zgon. Z tego powodu ważne jest, by podejmować próbę udzielenia pierwszej pomocy od razu. Jednak badania wskazują, że ponad 30% pracowników fizyczno-umysłowych nie potrafi udzielić pierwszej pomocy. 

Praktyczne szkolenia z pierwszej pomocy

Niezbędne są szkolenia pracowników z pierwszej pomocy, obejmujące nie tylko podstawowe zasady, ale również obsługę dostępnego sprzętu do reanimacji w zakładach pracy. Pracownicy powinni w ramach szkoleń BHP przechodzić także instruktaż z pierwszej pomocy wraz z zajęciami praktycznymi. 

W trakcie szkoleń powinny zostać przedstawione podstawowe sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, a także możliwe dla danej placówki przypadki. W trakcie zajęć instruktorzy powinni zapoznać pracowników z najważniejszymi zasadami szczegółowo i dokładnie, nauczyć ich wykonywać poprawnie resuscytację oraz używania defibrylatora i sprzętu medycznego dostępnego w danej placówce.

Ważne jest, by szkolenie miało wymiar praktyczny, gdyż inne warunki panują na zajęciach, a kompletnie inne w sytuacji zagrożenia. Wtedy towarzyszy nam stres, panika, chaos i ograniczenia czasowe – czynności muszą być wykonywane poprawnie, sprawnie i bez wahania. 

Defibrylator powinien być w każdej firmie

Według standardów UE w każdym zakładzie pracy, liczącym przynajmniej 100 pracowników, powinien znajdować się na wyposażeniu defibrylator medyczny. Najlepiej zainwestować w sprzęt automatyczny, który jest łatwiejszy w użytku, jak zestaw AED. Takie defibrylatory, jak i inne rodzaje sprzętu medycznego dla firm można znaleźć na https://platformaratownicza.pl

Defibrylator pomaga przywrócić bicie serca u poszkodowanych, u których nastąpiło zatrzymanie krążenia. Proces defibrylacji opiera się na impulsach elektromagnetycznych, które są w formie wstrząsu aplikowane za pomocą specjalnych elektrod. 

W każdym zakładzie pracy powinna znajdować się również apteczka, która pomoże przy udzielaniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Należy mieć na uwadze, że różne warunki pracy mogą wymagać innych środków bezpieczeństwa oraz zaplecza medycznego.